maandag 9 december 2013

5 tips voor de schoolkeuze van een heel slimme peuter

Voor het eerst naar school! Veel kinderen
met een ontwikkelingsvoorsprong hebben
de verwachting dat ze ein-de-lijk eens
lekker gaan leren. Maar dat valt voor hen
vaak best tegen! Bereid je kind er op voor dat
het nog niet gaat leren lezen en rekenen.
Leg ook uit wat het wel gaat doen
in de kleuterklas.
Veel ouders en begeleiders van een peuter met een flinke ontwikkelingsvoorsprong zien dat deze rond 3,5 jaar (al een tijd) toe is aan school. Zijn interesses, behoefte aan contact, wijze van spelen...dit kind zou al goed kunnen meedraaien in een kleuterklas. Helaas werken de meeste scholen nog niet mee aan het vervroegd instromen op school. Maar daarover in een later blog meer.
 

Hoera! 4 jaar!

Wanneer het kind bijna 4 is, mag eindelijk naar school. Het is dan van cruciaal belang om een school te kiezen die ervaring heeft in het omgaan met kinderen die er aan de bovenkant uitsteken. Helaas zijn er nog veel scholen die voor deze groep kinderen geen specifiek aanbod hebben. Dit is wel belangrijk, want daarmee kun je voorkomen dat een kind gaat onderpesteren. Ik zie regelmatig dat slimme peuters zich binnen enkele weken (soms zelfs dagen, zie ik ook in de praktijk) gaan aanpassen aan het niveau van de klas. En daarna laten zij nog weinig van hun begaafdheid zien op school. Dit kan op lange termijn gevolgen hebben voor hun welzijn en daarbij gedrags- en leerproblemen veroorzaken.
 
Veel ouders vinden het lastig om een goede school te kiezen. En veel leidsters vinden het lastig om een goede school te adviseren. Zoek daarom eerst eens op internet rond en bekijk de websites van verschillende scholen. En vraag in je omgeving eens naar ervaringen. Maak een top 3 van geschikte scholen en ga daar eens in gesprek. Hieronder geef ik 5 tips voor een goed gesprek op school.
Tip 1

Ga in gesprek met de nieuwe leerkracht en de directeur. Leg in dit gesprek de (vermoedelijke) voorsprong uit met zoveel mogelijk concrete voorbeelden waaruit dit blijkt. Neem een tekening van je kind mee. Film dat hij leest of wanneer zij een moeilijk (voor een 3-jarige) spel doet. Maak een foto van een bijzonder bouwwerk, etc. Vind je het lastig om hierover te praten? Benadruk dit dan heel duidelijk. Dit laat zien dat je het echt niet zegt om op te scheppen.
Let goed op de reactie van je gesprekspartner. Daaruit valt veel op te maken. Ik ken scholen die:

    • denken dat de ouders liegen ("Dat kan gewoon niet, jullie zullen hem te veel pushen.")
    • de voorsprong erkennen maar bagatelliseren ("Ach, we hebben wel meer kinderen die wat meer kunnen dan de rest. Dat komt wel goed.")
    • erkennen en zeggen dat ze voor deze kinderen mooi materiaal hebben ("Oh ja, wij hebben ergens een slimme kleuterkist op school. Ik zal eens zoeken waar die eigenlijk staat.")
    • erkennen, begrijpen wat deze voorsprong inhoudt en vertellen wat ze er mee kunnen.
In welke categorie valt de school waar jij mee praat?
 

Tip 2 

Vraag naar het beleid van school. Hoe signaleren zij slimme/hoogbegaafde kinderen? Is daar een protocol voor, of is dat afhankelijk van de leerkracht die voor de klas staat? Wat doen zij daar vervolgens mee? Krijgen zij apart werk/materiaal? Wordt dit begeleid door een leerkracht of ib-er? Hoe vaak per week? Welke materialen zijn er in de kleuterklas aanwezig? Is dat voldoende voor je kind? Hoeveel leerkrachten op school hebben bijscholing gehad op het gebied van slimme kleuters/hoogbegaafdheid?
 

Tip 3

Je kind zal aangepast onderwijs nodig hebben om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Vraag eens hoe de juf omgaat met een kind in de kring die zo ver voorloopt. Zou haar aanpak voldoende zijn voor jouw kind? Hoe reageert ze als je zegt dat dat misschien nog niet voldoende is voor hem/haar? 
En hoe kijkt de leerkracht tegen het 'wennen' aan? Is dat een periode waarin ze je kind laat wennen maar wel gelijk werk op niveau aanbiedt, of mag hij gewoon afwachten wat de klas hem gaat brengen? Denk hierbij aan mijn opmerking hierboven dat een kind binnen enkele weken zich kan aanpassen aan het niveau van de klas!
 

Tip 4:

Probeer tijdens het gesprek te ‘voelen’ of dit een school is die openstaat voor kinderen die ‘anders zijn’. Is zij bereid om de eigenheid van een kind te accepteren? Of moeten alle kinderen mee in dezelfde benadering. (Ik bedoel bijv.: Mag je kind lekker werken als hij dat fijn vindt, of moeten alle kleuters spelen 'omdat dat zo hoort'?) Bedenk tijdens het gesprek eens of je kind deze leerkracht als volwaardig zal zien, of hij zich door deze leerkracht begrepen zal voelen. 
Ga op je intuïtie af, voel wat het gesprek met je doet. Heb je het idee dat deze school echt kan 'zien' wat je kind nodig heeft?
 

Tip 5:

Vraag eens na of er op school meer kinderen een apart programma hebben omdat ze bijv. hoogbegaafd zijn. Zitten er in de nieuwe klas van je kind meer kinderen die een grote voorsprong hebben? Of misschien wel in een andere kleuterklas? Het zou wenselijk zijn om deze kinderen samen in een klas te plaatsen, zodat ze samen kunnen werken en spelen (ontwikkelingsgelijken). Voor heel slimme kinderen is het goed om ontwikkelingsgelijken in hun omgeving te hebben.
 

Meer weten?

Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen waar je naar kunt vragen of op kunt letten. Maar hopelijk geven bovenstaande 5 tips jullie wat houvast. Mocht je hulp nodig hebben, neem dan contact met mij op. Ik kan met jou dit schoolgesprek voorbereiden of met je mee gaan naar school als je dat nodig vindt.

Heb je nog meer tips voor andere ouders en professionals? Ik zou het leuk vinden als je die hieronder achterlaat!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten